Kommentarer til artikkelen (klikk på tittelen for å lese hele):

- Legg ned symfoniorkestre og knutepunktordningen

 
 
FLYTT PENGENE TIL OSS
Skrevet 13.12.2012 15:24 av F. Ullmann

Cevita og høyresiden generelt har en grunnleggende tro på at samtlige offentlige ansatte er en gjeng snyltere og egentlig bare er opptatt av én ting, nemlig å beholde jobbene sine. Implesitt: dette er en skikkelig fet jobb der man får godt betalt uten å behøve å gjøre noe. Enhver som har vært der ute der Cevita aldri er, vet at grådighetskultur ikke akkurat der den dominerende drivkraften for arbeid med barn / helse / kultur osv. Men det er jo noe som heter at på seg selv kjenner man andre. Det virker som om det er vanskelig å forstå for Cevita & al at folk kan ha andre motiver. De bruker den samme argumentasjonen overfor barnehager og helsetilbud, og når det blir så gjenkjennelig og hakk i plata så ser man at dette ikke handler om "kulturpolitikk", men rett og slett pengeidologi. At noe er offentlig finansiert gir per definisjon et dårlig tilbud, er credoet. Det de vil er jo bare å flytte skattepenger over på private hender. Det er konsekvensen og fellesnevneren uansett hva de snakker om, det er lett å observere. At de her tar utgangspunkt i at vi har så "mange" (men har vi??? dette tas liksom for gitt; pass for retorikken!) symfoniorkestre handler altså kun om angsten de ansatte har for å miste jobbene sine. Frekt så det holder :D. Kan det ha andre årsaker? Kan det være en villet og gjennomtenkt kulturpolitikk? Litt mye forlangt, åpenbart. En diskusjon om denne kulturpolitikken er velkommen, men "kulturpolitikk" er bare et påskudd her. Cevita aner avslører at de ikke hva de snakker om ved å ta symfoniorkestrene som eksempel (men populistisk, det er det). Hadde de kunnet fri seg fra sin dogmatiske tenkning om andre menneskers suspekte motiver, hadde det å få innspill i kulturdebatten fra en såkalt høyreside vært interessant det. Det eneste av slikt innhold her er vel en idé om at man kan få mer for mindre (også copy-paste). Javisst, gjerne! Med dette tror jeg ikke den såkalte venstresiden er så veldig i mot heller.

Svar på kommentar


Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten