Kommentarer til artikkelen (klikk på tittelen for å lese hele):

Phonofile vil snu utviklingen

 
 
PHONOFILE VIL SNU UTVIKLINGEN
Skrevet 22.12.2012 18:34 av erik hillestad

Fint at Phonofile vil snu utviklingen. Men det gjør man ikke bare ved å storme på i samme retning. Alle tiltak nevnt i artikkelen peker i retning av å akseptere strømmemodellen slik den er i Spotify og Wimp, med fordelingsnøkler som aldri kan skape lønnsomhet for nye ting utenfor hit-musikken.

Og til Karl Seglem: Det er riktig at det går an å lage nye innspillinger til lavere summer enn 200.000. I min virksomhet har jeg i sjeldne tilfeller vært helt nede i 80.000. Men hvorfor være så defensiv og gå med på at alle sjangere skal tvinges til å gjøre innspillinger i små formater? For svært mange innspillinger som ønsker å holde kvalitet, vil lavkostinnspillinger innebære underbetaling av musikere og teknikere/studioer. Eller at man tvinges inn i et mønster der man ikke har råd til ensemblespill.
Hovedproblemet er at i strømming-økonomien vil selv prosjekter til 80.000 gå i minus hvis de ikke får mer enn en million streams eller gis ut med offentlig støtte. Og hva så med inntekter til å drive et selskap som kan lønne folk til å "få konsumentene inn"? Dette sier litt om hva som skal til for å snu utviklingen hvis man bare pøser på med virkemidler innenfor nåværende modell.
Erik Hillestad

Svar på kommentar


Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten