Kommentarer til artikkelen (klikk på tittelen for å lese hele):

Ballade avvikles

 
 
STYRELEDER MUSIC NORWAY
Skrevet 21.12.2012 16:56 av Leif Holst Jensen

Den debatten som kommer nå viser et engasjement og vilje. Styret i Music Norway har hele tiden vært av den oppfatning at det ville være viktig å videreføre Ballade, men det måtte ikke være staten som sto for drift og hovedfinansiering, det måtte komme fra bransjen eller aktører nær bransjen. Ballade er ikke en kommersiell virksomhet, til det er nettstedet mer å anse som nisje. Ballade utgjør en viktig bransjeoffentlighet, som også er et referansested for mange andre medier. Konstruktive og konkrete innspill mottas gjerne, men her kreves det kapital og kompetanse. Vi skulle gjerne gitt musikkbransjen en annen julegave. Leif Holst Jensen, styreleder Music Norway

Svar på kommentar


Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten