Johnsen, Hallvard

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Hallvard Johnsen

Hallvard Johnsen (1916-2003) studerte fløyte, dirigering og komposisjon ved Oslo Musikkonservatorium med lærere som Bjarne Brustad, Karl Andersen og Per Steenberg. Videre komposisjonsstudier med Vagn Holmboe i København i 1956 ble av stor betydning for Johnsens egen individuelle stil. I 1941 debuterte han som fløytist og komponist med egen konsert i Oslo. I årene 1947-73 var han ansatt som fløytist i Forsvarets Stabsmusikkorps. Han underviste også som lektor i musikk i den videregående skole til 1984.

Hallvard Johnsen var en meget produktiv komponist, og kan som eneste nordmann vise til 24 symfonier. Disse er komponert i en periode på over 50 år, og avspeiler hele hans utvikling som komponist. Hans tidligste verker, som er trygt forankret i romantisk tradisjon og den nasjonale bevegelse som var rådende i Norge på 1940-tallet, viser en klar påvirkning av norsk folkemusikk. Tidlig på 1950-tallet finner man også impresjonistiske trekk i verker som "Pastorale", op. 20 B for fløyte og piano (1950) og "Konsert for fløyte og strykere nr. 2", op. 25 A (1955). Siden studiene med Vagn Holmboe var Hallvard Johnsens verker i et fritonalt tonespråk hvor metamorfose-teknikk er et viktig kompositorisk prinsipp. Selv om hans temaer ofte var basert på tolvtonerekker, brukte han ikke tolvtoneteknikk konsekvent i den musikalske struktur. Variasjon og omforming av det tematiske stoffet utgjør formstrukturen i hans komposisjoner, som også ofte har naturopplevelser som utgangspunkt. Et eksempel på dette er Symfoni nr. 9: Hemsedalsymfonien (1968).

På den omfattende verklisten finner man seks konserter, tre operaer - hvor den religiøse operaen "Legende om Svein og Maria", op. 56 bør nevnes spesielt - kantaten "Krosspåske", op. 39 (1963), oratoriet "Logos", op. 76 for soli kor og orkester, et stort antall kammermusikkverk for blåsere og seks strykekvartetter.

2003
-
Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten