Kielland, Olav

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Olav Kielland

Olav Kielland ble født i Trondheim 16. august 1901. Fra 1919 til 1921 studerte han ved Norges Tekniske Høgskole og tok samtidig undervisning i piano og musikkteori. I 1921 reiste han til Leipzig hvor han studerte orkesterledelse, komposisjon, klaver og fagott. Han foretok senere studiereiser til Frankrike, England og Italia, og deltok i 1929 i Felix Weingartners mesterkurs for dirigenter.

Kielland hadde sin debut som dirigent og pianist i Trondheim 1923. 1924-25 var han repetitør ved Casino Teater i Oslo og siden kapellmester ved Stora Teatern i Gøteborg. I 1931 kom han til Filharmonisk Selskabs Orkester som kapellmester og ble i 1933 også orkesterets kunstneriske leder fram til 1945. Kielland har også ledet Trondheim Symfoniorkester og "Harmonien" i Bergen, og i 1951 ble han kalt til Island for å bygge opp landets symfoniorkester. Han har også gjestedirigert ved en rekke av de store utenlandske orkestre som f.eks. Berliner filharmonikerne, London Symphony Orchestra og New York Philharmonic Orchestra.

Som komponist representerer Kielland den nasjonale linje i norsk musikk. Hans musikk er sterkt påvirket av norsk folkemusikk og kanskje i særlig grad av hardingfela. I 1955 bosatte han seg i Bø i Telemark og der tok han opp studiet av hardingfeleslåttene, først og fremst de polyfone elementene. Og disse studiene har i melodi, rytme og klang gitt uttrykk til en stor del av hans komposisjoner. Kiellands musikk har et framtredende polyfont preg med en gjennomgående dissonerende linjeføring: Musikk som på sitt beste utgjør en syntese av folkemusikkens nasjonale tonefall og samtidens musikalske idiom. Olav Kielland døde i 1985.

1998

Olav Kielland - Biography

Olav Kielland (1901-85) was born in Trondheim. He studied at The Norwegian Institute of Technology during 1919-21, and at the same time took classes in piano and music theory. In 1921, he travelled to Leipzig where he studied conducting, composition, piano and bassoon. He also took study travels to France, England and Italy, and participated in Felix Weingartner's master course for conductors.

Kielland had his debut as a conductor and pianist in Trondheim in 1923. He was repetiteur with the Casino Theatre in Oslo, and conductor with the Stora Teatern in Gothenburg. In 1931, he became the conductor for The Oslo Philharmonic Orchestra, and was their artistic director from 1933 until 1945. Kielland has also lead the Trondheim Symphony Orchestra and Bergen Philharmonic Orchestra, and went to Iceland in 1951 to develop their symphony orchestra. He has been a guest conductor for a number of other large orchestras abroad, such as the Berlin Philharmonic, the London Symphony Orchestra, and the New York Philharmonic Orchestra.

As a composer, Kielland represents the national line in Norwegian music. His music is strongly influenced by Norwegian folk music and perhaps particularly by the Hardanger fiddle. In 1955, he took up residence in Bø in Telemark where he began to study the Hardanger fiddle dances, in particular the polyphonic elements. The melody, rhythm and timbre of this instrument have given expression to many of his compositions. Kielland's music has a prominent polyphonic tendency, with penetrating dissonant lines. Music which, at it's best, performs a synthesis of the folk music's national accent and a contemporary musical idiom.

Translation: Palmyre Pierroux
-
Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden





Hva skjer i dag:



Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten