MIC-seminar: Musikk og bevegelse

I anledning utgivelsen av to bøker om sammenhenger mellom musikk og kroppsbevegelser inviterer MIC Norsk musikkinformasjon og Institutt for musikkvitenskap ved Universitet i Oslo til et halvdagsseminar om temaet musikk og bevegelse.

Musikk og bevegelse

Tid: Torsdag 4. februar kl. 13:00 - 16:00
Sted: MIC, Nasjonalbiblioteket, Solli Plass, Oslo
Påmelding: Innen tirsdag 2. februar til seminar@mic.no

At mennesker i alle aldre beveger seg til musikk er noe vi kan se på konserter, i dans, ved marsjering, i utallige dagligdagse sammenhenger hjemme eller med MP3-spiller ute på gata, og ikke minst: Musikk har (med unntak av i den seneste tid) alltid blitt skapt ved kroppsbevegelser. Sammenhenger mellom musikk og kroppsbevegelser har vær omtalt i europeisk musikkfilosofi siden antikken, men utviklingen av teknologiske verktøy og psykologiske forskningsmetoder har i det seneste tiåret muliggjort en mer systematisk utforskning av slike sammenhenger. Det avtegner seg nå et omfattende og dyptgripende forhold mellom musikk og kroppsbevegelser, og dette er temaet i boka Musikk og bevegelse av Alexander Refsum Jensenius og i boka Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning, redigert av Rolf Inge Godøy og hans belgiske kollega Marc Leman.

Ved seminaret på Nasjonalbiblioteket den 4. februar vil vi få korte presentasjoner av disse to bøkene samt innledninger fra tre fagpersoner om kropp, kroppsbevegelser og musikk. Alle som er interessert i musikk og bevegelse i ulike sammenhenger er hjertelig velkomne!


Program:

13:00 Alexander Refsum Jensenius: Presentasjon av Musikk og bevegelse

13:15 Rolf Inge Godøy: Presentasjon av Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning

13:30 Gunn Engelsrud: Kommentar - En kroppslig musikk

14:00 Musikkinnslag: Improvisasjon i rom og tid ved Victoria Johnson og Alexander Refsum Jensenius

14:15 Benstrekk

14:30 Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand: Kommentar - Dans og musikk

15:00 Even Ruud: Kommentar - Kroppen i lytting og improvisasjon

15:30 Debatt

16:00 Mingling og servering av forfriskninger i MICs lokaler.

Ordstyrer: Anne Danielsen, professor og forskningsleder, Institutt for musikkvitenskap


Seminaret er gratis og åpen for alle interesserte.

Spørsmål kan rettes til:
Anne Cathrine Wesnes (a.c.wesnes@imv.uio.no), tel. 22 85 81 94.Om innlederne:Alexander Refsum Jensenius
er musikkforsker og forskermusiker som arbeider innen feltene kroppslig musikkognisjon og nye instrumenter for musikalsk ekspressivitet (NIME) ved Universitetet i Oslo og ved Norges musikkhøgskole. Han studerte informatikk, matematikk, musikkvitenskap, piano og musikkteknologi ved UiO, Chalmers, UC Berkeley og McGill. Han spiller tangentinstrumenter og levende elektronikk i forskjellige konstellasjoner, inkludert Oslo Laptoporkester (OLO).
Hjemmeside: http://www.arj.no

Rolf Inge Godøy
er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet i klaver og komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, og har doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskning dreier seg om kognitiv musikkteori dvs. sansning og organisering av lyd i våre sinn. Han var leder for Musical Gestures-prosjektet ved IMV 2004-2007, og leder nå den tverrfaglige forskningsgruppen FourMs (Music, Mind, Motion, Machines).
Hjemmeside: http://www.hf.uio.no/imv/om-instituttet/ansatte/vit/rolfig.xml

Gunn Engelsrud
er professor i helsefagvitenskap og leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Hun har utdanning både som fysioterapeut og kroppsøvingslærer og har sin doktorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har en særlig kompetanse innen kvalitativ forskning og fenomenologi og arbeider med å bruke slike perspektiver i forskning så vel som praksislæring. Hun ga ut boken “Hva er kropp” på Universitetsforlaget i 2006.
Hjemmeside: http://www.nih.no/templates/EmployeePresentation____4210.aspx

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand
er utdannet danser fra Statens Balletthøgskole og School for New Dance Development, Amsterdam. Hun har jobbet som danser, koreograf, pedagog og produsent i 20 år og ledet tidligere sitt dansekompani Open Dance Company. Kari Anne er også utdannet tai chi kineo lærer og var i 12 år leder for Norsk Tai Chi Kineo Institutt og Bevegelsesrommet, et senter for ulike bevegelsesretninger. I dag driver hun sitt eget firma BJERKESTRAND som tilbyr lederutvikling i næringslivet med metoden BodyMindFlow, og leder egne danseprosjekter, bl.a. barokkdansforestillingen "Rubinhjerte".
Hjemmeside: http://www.bjerkestrandweb.no

Even Ruud
er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, hvor han for tiden er leder for Senter for musikk og helse. Han er også adjungerende professor ved Aalborg Universitet. Hans faglige hovedinteresser er musikkterapi, musikkpedagogik, musikkpsykologi og feltet knyttet til musikk og kulturforskning, særlig musikk, medier og ungdomskulturer.
Hjemmeside: http://web.mac.com/evenruud/

Victoria Johnson
har studert fiolin i Oslo, Wien og London. Hun ga sin debutkonsert i Oslo i 1995 og fikk strålende mottagelser. Siden har hun opptrådt som solist med en rekke forskjellige orkestre, og har også deltatt ved internasjonale kammermusikkfestivaler. De siste årene har Johnson hovedsaklig arbeidet med prosjektet "Elektrisk fiolin i det digitale rom" - et improvisasjonsorientert prosjekt, som blant annet inkluderer video. Siden 2007 har Johnson vært stipendiat ved Norges Musikkhøgskole.
Hjemmeside: http://www.victoriajohnson.noOm bøkene:


Alexander Refsum Jensenius: Musikk og bevegelse. Unipub 2009.
Denne boken gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser. Forfatteren viser hvordan man kan studere slike bevegelser med utgangspunkt i et tverrfaglig teorigrunnlag. Det gis en innføring både i kvalitative og kvantitative metoder som brukes i forskningen innenfor feltet. Eksempler er tatt fra studier av musikere, dansere og folk som beveger seg til musikk. Boken viser hvordan kropp og bevegelse er en naturlig del av musikkopplevelsen, og det argumenteres for et større fokus på musikkrelaterte bevegelser i forskning og undervisning.
Forlagets nettside: http://unipub.no/node/861


Rolf Inge Godøy og Marc Leman (red.): Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. Routledge 2010.
Grunntanken i denne boka er at vi opplever og forstår musikk ved hjelp av kroppsbevegelser: Når vi hører eller forestiller oss musikk, så vil vi også ofte bevege oss eller (dersom det er upassende å bevege seg) forestille oss bevegelser. Nyere forskning har påvist en rekke sammenhenger mellom musikk og bevegelse, og boka Musical Gestures er en samling artikler som viser ulike sider ved disse sammenhengene. Boka gir et tverrfaglig oversiktsbilde av sammenhenger mellom musikk og bevegelse, med stoff fra musikkvitenskap, musikkpsykologi, kognitiv psykologi, bevegelsesvitenskap, og informatikk.
Forlagets nettside: http://www.routledgemusic.com/books/Musical-Gestures-isbn9780415998871

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no